ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7586 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำอำปึล พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 98,654,000.00 15/12/2017 20/12/2017
7585 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปี 2561 17,646,707.50 15/12/2017 18/12/2017
7583 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณตำบลเจดีย์ไปสวนแตง ปากแสก-สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 1,123,500.00 15/12/2017 18/12/2017
7582 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดกระบี่(กระบี่น้อย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,944,766.00 15/12/2017 20/12/2017
7581 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๖ บ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา ณ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 2,404,611.00 15/12/2017 20/12/2017
7580 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 บ้านชาติเจริญ หมู่ 5 บ้านตาแหลว และ หมู่ 8 บ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 6,038,010.00 13/12/2017 18/12/2017
7579 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,683,500.00 08/12/2017 14/12/2017
7576 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมี่ สาขานครนายก และสาขาบ้านนา 32,268,764.54 07/12/2017 10/12/2017
7575 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ภิรมย์วิลล่า-บ้านเหล่า หมู่ 5 และ หมู่ 8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 5,296,500.00 06/12/2017 12/12/2017
7574 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนราษฎร์ยินดี (ตั้งแต่แยกศรีภูวนารถถึงถนนธรรมนูญวิถี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 6,912,200.00 06/12/2017 12/12/2017
7572 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ สาขาลพบุรี สาขาชัยบาดาล สาขาสิงห์บุรี สาขาอ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) สาขาผักไห่ สาขาเสนา 51,705,409.01 06/12/2017 09/12/2017
7571 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างระบบชักน้ำดิบ และวางท่อน้ำดิบจากโรงสูบน้ำแรงต่ำ (หลัง ร.พ.) ถึงสถานีผลิตน้ำนาทวี กปภ.สาขานาทวี 12,272,900.00 01/12/2017 07/12/2017
7569 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,609,720.00 30/11/2017 06/12/2017
7567 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่ง กปภ.สาขายะหา (น.รามัน) 9,373,200.00 30/11/2017 06/12/2017
7566 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 11,704,499.00 30/11/2017 06/12/2017
7565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกทางหลวง 3440 ตลาดเขต-วัดหนองกระทู้ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 3,919,410.00 30/11/2017 03/12/2017
7564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา บริเวณชุมชนบ้าน กม.4และ กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง 31,779,000.00 29/11/2017 04/12/2017
7563 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,540,000.00 28/11/2017 01/12/2017
7562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหินปิด-บ้านช้างแรก หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 826,254.00 23/11/2017 26/11/2017
7561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปรุ หมู่ 14 และบ้านโคกเพชร หมู่ 16 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 4,080,445.00 22/11/2017 27/11/2017
7560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ค่างานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 4 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 7,441,636.00 22/11/2017 27/11/2017
7558 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านสองหนอง และหมู่ 10 บ้านท่าด่าน ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ (น.สำโรงทาบ) 2,754,180.00 21/11/2017 24/11/2017
7556 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง 21,186,000.00 17/11/2017 20/11/2017
7555 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย ๑๓ ซอย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 12,900,000.00 17/11/2017 20/11/2017
7554 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสระแก้ว ไปบ้านยอดดอนชี ถึงวิทยาลัยการอาชีพพิบูลฯ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 2,023,263.00 17/11/2017 22/11/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน