รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 5

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้รับจ้าง

# ชื่อบริษัท ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ชั้น วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ)
1 หจก. ธนศานติก่อสร้าง 61/11 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000 5 31/08/2561 (-1116)
2 หจก. พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง 69/2 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา 90000 5 31/08/2561 (-1116)
3 หจก. กาฬสินธุ์ศิริชัย 77 ม.2 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5 31/08/2560 (-1481)
4 หจก. สุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์ 99/4 ถ.ข้างเรือนจำ ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 5 31/08/2560 (-1481)
5 หจก. รุ่งแสงการประปา 339/34 หมู่ที่ 14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000 5 31/08/2560 (-1481)
6 บริษัท อินทนาคอนสตรัคชั่น จำกัด 67/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 5 31/08/2560 (-1481)
7 บจก. ทวีลาภพูลผล 171 หมู่ที่ 12 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 5 31/08/2560 (-1481)
8 บจก. เอสทีพี วอเตอร์ เวอร์ค (บจก. สินธนพล) 36/1 ซ.ศุภราช 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 5 31/08/2561 (-1116)
9 บริษัท เอสเคพีเวิรลด์ จำกัด 13/202 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 5 31/08/2561 (-1116)
10 หจก. ดี.เค. นำชัยการช่าง 147 ม.5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 5 31/08/2561 (-1116)
11 หจก. กานต์เพชรคอนสตรัคชั่น 254 ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง เพชรบุรี 76000 5 31/08/2560 (-1481)
12 บริษัท เนเชอรัล อัลไลแอนซ์ จำกัด 363, 365 ซ.บางนา - ตราด 27 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 5 31/08/2561 (-1116)
13 บริษัท ฟ้าไฉ จำกัด 199/323 ม.9 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 5 31/08/2561 (-1116)
14 บริษัท รุ่งเรืองอนันต์ จำกัด 1642/2 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 5 31/08/2561 (-1116)
15 บริษัท โทเทิลวอเตอร์ จำกัด 52/485 ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 5 31/08/2561 (-1116)
เลื่อนขึ้นข้างบน