ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม             เคลื่อนที่ ณ วัดไตรสรณคม (วัดสองคลอง) หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดไตรสรณคม (วัดสองคลอง) หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

14 พฤศจิกายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

14 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน