ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนขนาด 100 ลบ.ม./ชม. , ถังตกตะกอนโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง และ ถังตกตะกอนขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตจ่ายน้ำทับสะแก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนขนาด 100 ลบ.ม./ชม. , ถังตกตะกอนโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง และ ถังตกตะกอนขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำทับสะแก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

24 พฤศจิกายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมต้อนรับนายเลอศักดิ์  รัตนฉายา  ผจก. กปภ.สาขาระนอง และพนักงานในสังกัด  เดินทางมาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเข้ารับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมต้อนรับนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผจก. กปภ.สาขาระนอง และพนักงานในสังกัด เดินทางมาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเข้ารับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC

24 พฤศจิกายน 2563

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”  โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาปรับปรุงชายหาดปากน้ำปราณ ณ วนอุทยานปราณบุรี

กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาปรับปรุงชายหาดปากน้ำปราณ ณ วนอุทยานปราณบุรี

24 พฤศจิกายน 2563

กปภ.สาขาปราณบุรี  ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เข้าศึกษาดูงานปรับปรุงข้อมูลการสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC

กปภ.สาขาปราณบุรี ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เข้าศึกษาดูงานปรับปรุงข้อมูลการสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC

24 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนางสาวพเยาว์ เงินทอง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การให้บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนางสาวพเยาว์ เงินทอง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การให้บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

23 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนางสาวพเยาว์ เงินทอง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การให้บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนางสาวพเยาว์ เงินทอง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การให้บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

23 พฤศจิกายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน