ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล

27 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด

กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด

26 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน พร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำ PWA Line Official บริการใหม่จาก กปภ. ที่จะช่วยให้เรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องง่าย แค่พิมพ์ "@pwathailand" หรือ สแกน QR code

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน พร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำ PWA Line Official บริการใหม่จาก กปภ. ที่จะช่วยให้เรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องง่าย แค่พิมพ์ "@pwathailand" หรือ สแกน QR code

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นางสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร นางกานดา บัวจันทร์ อดีตผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๔๖๓ โดยมีพิธี ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดโดยให้พนักงานในสังกัดนำปิ่นโตมาร่วมพิธีและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นางสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร นางกานดา บัวจันทร์ อดีตผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๔๖๓ โดยมีพิธี ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดโดยให้พนักงานในสังกัดนำปิ่นโตมาร่วมพิธีและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

26 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ให้การต้อนรับนางจะมรทิพย์ สอนประสม หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 และคณะ ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมและและนำ ติดตามความก้าวหน้าและทวนสอบโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามระยะเป็นการให้คำปรึกษาและแนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำ แลพการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆทั้งในส่วนของ งานผลิต งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานจัดเก็บรายได้ งานอำนวยการ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และติดตามโครงการ Water Is Life น้ำคือชีวต ในการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ให้การต้อนรับนางจะมรทิพย์ สอนประสม หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 และคณะ ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมและและนำ ติดตามความก้าวหน้าและทวนสอบโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามระยะเป็นการให้คำปรึกษาและแนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำ แลพการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆทั้งในส่วนของ งานผลิต งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานจัดเก็บรายได้ งานอำนวยการ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และติดตามโครงการ Water Is Life น้ำคือชีวต ในการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ และนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณ หมู่บ้านตะเคียนทอง บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ และบ้านเฉงฮะ เพื่อตรวจสอบวัดแรงดัยและไล่อากาฯศในเส้นท่อให้น้ำไหล ณ บ้านผู้ใช้น้ำต่อไป เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนและวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้อย่างรวดเร็ว

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ และนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณ หมู่บ้านตะเคียนทอง บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ และบ้านเฉงฮะ เพื่อตรวจสอบวัดแรงดัยและไล่อากาฯศในเส้นท่อให้น้ำไหล ณ บ้านผู้ใช้น้ำต่อไป เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนและวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้อย่างรวดเร็ว

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านไทยรุ่งเรือง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาซ่อมประมาณ 50 นาที และเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านไทยรุ่งเรือง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาซ่อมประมาณ 50 นาที และเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์เข้าตรวจสอบจุดรั่วของท่อที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำบริเวณตำบลตะเคียนทองใหลอ่อนหรือไม่ไหล และตอนนี้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณถนนโค้งทางขึ้นเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาซ่อมประมาณ 30 นาที และเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์เข้าตรวจสอบจุดรั่วของท่อที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำบริเวณตำบลตะเคียนทองใหลอ่อนหรือไม่ไหล และตอนนี้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณถนนโค้งทางขึ้นเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาซ่อมประมาณ 30 นาที และเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

26 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนางสาวพเยาว์ เงินทอง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ออกทำการติดตามหนี้ค้างชำระ บ้านผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระและพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำและหาแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในการชำระหนี้ค้างชำระ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ต่อไป

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนางสาวพเยาว์ เงินทอง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ออกทำการติดตามหนี้ค้างชำระ บ้านผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระและพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำและหาแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในการชำระหนี้ค้างชำระ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน