ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันที่ 24 พ.ค. 62 นายนพดล ปั้นรัตน์ มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน ณ วัดบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยนายสำเริงไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 24 พ.ค. 62 นายนพดล ปั้นรัตน์ มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน ณ วัดบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยนายสำเริงไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

24 พฤษภาคม 2562

กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ

กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ

24 พฤษภาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

24 พฤษภาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

24 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน