ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณถนนเส้นบางน้ำจืดท่าเรือ เขตเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 160 มิลลิเมตร บริเวณถนนเส้นบางน้ำจืดท่าเรือ เขตเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

06 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี 2562

06 ธันวาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน