ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เดินหน้าลงพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

26 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม OJT (On The Job Training) เรื่องระบบสุ่มอ่านมาตรออนไลน์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้อบรมมา เพื่อเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนพนักด้วยกัน เพื่อน้ำไปใช้ในการสุ่มอ่านมาตร 5 %

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม OJT (On The Job Training) เรื่องระบบสุ่มอ่านมาตรออนไลน์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้อบรมมา เพื่อเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนพนักด้วยกัน เพื่อน้ำไปใช้ในการสุ่มอ่านมาตร 5 %

26 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมกันถ่ายรูป เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติงานจนได้รับการประเมินการรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมกันถ่ายรูป เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติงานจนได้รับการประเมินการรับรองศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564

26 ตุลาคม 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร

26 ตุลาคม 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลแหลมฉบัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลแหลมฉบัง

26 ตุลาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน