ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต5  สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายจังหวัดสะอาด  “ สงขลาสะอาด  เมืองสวยน้ำใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต5 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายจังหวัดสะอาด “ สงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

25 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน