ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565”  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่  17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"  //" เจอ จ่าย แจก " //โดยการมอบของที่ระลึกของ กปภ.ให้แก่ลูกค้าที่ Add Line : @pwathailand หรือดาวน์โหลด Mobile Application : PWA 1662 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" //" เจอ จ่าย แจก " //โดยการมอบของที่ระลึกของ กปภ.ให้แก่ลูกค้าที่ Add Line : @pwathailand หรือดาวน์โหลด Mobile Application : PWA 1662 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน