ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด มอบให้อำเภอบางสะพาน เพื่อสนับสนุนน้ำบริการประชาชนผู้ร่วมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด มอบให้อำเภอบางสะพาน เพื่อสนับสนุนน้ำบริการประชาชนผู้ร่วมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

17 ตุลาคม 2561

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ภายใต้การบริหารงานของ นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน พร้อมด้วย หัวหน้างาน, พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรม “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” ณ ชุมชนบ้านพระเกิด ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ดำเนินการให้บริการตรวจสอบมิเตอร์,สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ และรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ภายใต้การบริหารงานของ นายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน พร้อมด้วย หัวหน้างาน, พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรม “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” ณ ชุมชนบ้านพระเกิด ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ดำเนินการให้บริการตรวจสอบมิเตอร์,สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ และรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

16 ตุลาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน