ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสีย โดยวิธีเดินสำรวจหาท่อแตก/ท่อรั่ว ตั้งแต่สี่แยกครูประวิง ถึงสามแยกหน้าด่าน และบริเวณตลาดบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสีย โดยวิธีเดินสำรวจหาท่อแตก/ท่อรั่ว ตั้งแต่สี่แยกครูประวิง ถึงสามแยกหน้าด่าน และบริเวณตลาดบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

02 มีนาคม 2564

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา  ณ หาดคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ณ หาดคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

02 มีนาคม 2564

กปภ.สาขาลำปาง    ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ประจำปี  ๒๕๖๔

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

02 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ภายใต้การบริหารงานโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน  มอบหมายให้นายนายอนุรักษ์ สิริบรรสพ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ภายใต้การบริหารงานโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้นายนายอนุรักษ์ สิริบรรสพ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดลำพูน

02 มีนาคม 2564

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

02 มีนาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน