ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี โดยนายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนเครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคง สมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง (สมค.)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี โดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนเครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคง สมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง (สมค.)

08 สิงหาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน