ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันจักรี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันจักรี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(วันอนุรักษ์มรดกไทย)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(วันอนุรักษ์มรดกไทย)

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด “โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่” ตามโครงการน้ำประสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ต.บางพูด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด “โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่” ตามโครงการน้ำประสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ต.บางพูด

07 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน