ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการปฎิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการปฎิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

20 พฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ.อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปบริการให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ สำนักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. ณ.อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปบริการให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ สำนักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 พฤศจิกายน 2562

กปภ.สาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

กปภ.สาขาปากพนัง ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

20 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน