ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยาจัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ-รับปั๊บ" แจกของที่ระลึก ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยาจัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ-รับปั๊บ" แจกของที่ระลึก ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า

14 กันยายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกลถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกลถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร

13 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน