ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 110 มิลลิเมตร บริเวณถนนเส้นทางสุราษฎร์ นครศรี ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาซ่อมประมาณ 50 นาที และเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าตรวจซ่อมท่อ pe ขนาด 110 มิลลิเมตร บริเวณถนนเส้นทางสุราษฎร์ นครศรี ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาซ่อมประมาณ 50 นาที และเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ

20 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เร่งดำเนินการแก้ไข่น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณ วัดแสงประดิษฐ์ บ้านเฉงฮะ และบ้านบางสำโรงท่าทองใหม่ ให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้อย่างเต็มที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เร่งดำเนินการแก้ไข่น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณ วัดแสงประดิษฐ์ บ้านเฉงฮะ และบ้านบางสำโรงท่าทองใหม่ ให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้อย่างเต็มที่

20 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำ PWA Line Official และประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำ PWA Line Official และประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน