ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน ,นายผดุง เชียงหนุ้น หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานโครงการ เข้าร่วมประชุมขอใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ในอำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 124 ขวด

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผจก.กปภ.สาขาน่าน ,นายผดุง เชียงหนุ้น หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานโครงการ เข้าร่วมประชุมขอใช้ที่ดินที่สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ในอำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 124 ขวด

14 กันยายน 2561

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวดแก่เทศบาลตำบลนาหนาด และอำเภอธาตุพนม เพื่อบริการประชาชนเนื่องในงาน เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวดแก่เทศบาลตำบลนาหนาด และอำเภอธาตุพนม เพื่อบริการประชาชนเนื่องในงาน เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

13 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน