ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  ให้กับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ในโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเวียงสระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ในโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเวียงสระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

05 เมษายน 2564

กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10

กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10

04 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

03 เมษายน 2564

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์

03 เมษายน 2564

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย  เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เมษายน 2564

กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน