ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

06 ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล  จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

06 ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อม กปภ.สาขาในสังกัดที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินโครงการ กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ กปภ.สาขาเมืองพล, สาขาชุมแพ และสาขาร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการ กปภ.สาขาดีเด่นเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านน้ำประปาแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านคุณน้ำภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสร้างความประทับใจในการให้บริการ ทั้งนี้มีกำหนดการประกาศผลการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อม กปภ.สาขาในสังกัดที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินโครงการ กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ กปภ.สาขาเมืองพล, สาขาชุมแพ และสาขาร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการ กปภ.สาขาดีเด่นเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านน้ำประปาแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านคุณน้ำภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสร้างความประทับใจในการให้บริการ ทั้งนี้มีกำหนดการประกาศผลการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การประปาส่วนภูมิภาค

06 ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง พร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และสร้างฝายมีชีวิต ปลูกต้นไม้ โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง พร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และสร้างฝายมีชีวิต ปลูกต้นไม้ โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

06 ธันวาคม 2561

กปภ.สาขานครพนม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กปภ.สาขานครพนม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

06 ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

06 ธันวาคม 2561

กปภ.สาขาสุไหงโก-ลกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

กปภ.สาขาสุไหงโก-ลกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

06 ธันวาคม 2561

กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก

กปภ.สาขาตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก

06 ธันวาคม 2561

วันพุธ ที่5 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

วันพุธ ที่5 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

06 ธันวาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน