ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ณ โรงแรม แกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ณ โรงแรม แกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

05 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSPและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSPและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

05 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

05 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน