ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ. 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี

ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ. 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี

08 กันยายน 2564

กปภ.สาขากำแพงเพชร พัฒนาบริการขยายผลสู่การแจ้งข้อมูลผ่าน SMS  หลังได้รับการซ่อมท่อแล้วเสร็จ แม้ไม่มีคนอยู่บ้าน ก็สามารถทราบผลได้ทันที สร้างความเชื่อมั่น จนลูกค้าประทับใจ และไม่มีเสียงร้องเรียน

กปภ.สาขากำแพงเพชร พัฒนาบริการขยายผลสู่การแจ้งข้อมูลผ่าน SMS หลังได้รับการซ่อมท่อแล้วเสร็จ แม้ไม่มีคนอยู่บ้าน ก็สามารถทราบผลได้ทันที สร้างความเชื่อมั่น จนลูกค้าประทับใจ และไม่มีเสียงร้องเรียน

08 กันยายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส"  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและการเป็นองค์กรโปร่งใสต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและการเป็นองค์กรโปร่งใสต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง

08 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน