ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขามหาสารคาม ประชาสัมพันธ์ PWA LINE OFFICIAL และรณรงค์ประหยัดน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

กปภ.สาขามหาสารคาม ประชาสัมพันธ์ PWA LINE OFFICIAL และรณรงค์ประหยัดน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

18 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยกบางสะพานน้อย จนถึงบริเวณสี่แยกศาลเจ้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยกบางสะพานน้อย จนถึงบริเวณสี่แยกศาลเจ้า

18 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน