ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำบ่อพลอย อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำบ่อพลอย อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

22 พฤษภาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองปรือ อ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองปรือ อ.หนองปรือจ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

22 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน