ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สูญเสีย  เข้าร่วมระชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน สูญเสีย เข้าร่วมระชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง และปัญหาอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานแก้ไข และป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล

08 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน