ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ."หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์" อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ."หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้าเป็น แม่พิมพ์" อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน