ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยามอบหมายให้มิสเตอร์ประปาออกให้บริการโครงการประปาทันใจ เพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำ โดยได้ซ่อมจุดเล็กๆ ที่สามารถซ่อมแซมได้ทันที ตลอดจนการตรวจสอบท่อแตกรั่วในบริเวณที่ได้รับแจ้งด้วย อันเป็นการช่วยลดความไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ำได้ในระดับหนึ่ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยามอบหมายให้มิสเตอร์ประปาออกให้บริการโครงการประปาทันใจ เพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำ โดยได้ซ่อมจุดเล็กๆ ที่สามารถซ่อมแซมได้ทันที ตลอดจนการตรวจสอบท่อแตกรั่วในบริเวณที่ได้รับแจ้งด้วย อันเป็นการช่วยลดความไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ำได้ในระดับหนึ่ง

15 กันยายน 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน  2564 ที่ผ่านมา กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ได้ดำเนินกิจกรรม �โครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564� เพื่อให้พนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันคัดเลือกเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประกาศยกย่องชมเชย ในการนี้ พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564 ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ได้แก่ นายศรายุทธ หนูยัง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 7 สังกัดงานผลิต

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ได้ดำเนินกิจกรรม �โครงการดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564� เพื่อให้พนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันคัดเลือกเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประกาศยกย่องชมเชย ในการนี้ พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564 ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ได้แก่ นายศรายุทธ หนูยัง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 7 สังกัดงานผลิต

15 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน