ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ บ้านนาคอง ม.10 ต.ขนอม อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการเปิดล้างตะกอนระบายในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ บ้านนาคอง ม.10 ต.ขนอม อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการเปิดล้างตะกอนระบายในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง

18 มกราคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงรุก เดินหน้าลงพื้นที่ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว ในช่วงเวลากลางคืน พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงรุก เดินหน้าลงพื้นที่ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เดินเท้าหาท่อแตกรั่ว ในช่วงเวลากลางคืน พร้อมซ่อมปิดจุด เพื่อลดการเกิดน้ำสูญเสีย

18 มกราคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมเชื้อ COVID-19 โดยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมเชื้อ COVID-19 โดยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

17 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน