ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ตามแผนโครงการ Water is lite สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. ว่าจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ตามแผนโครงการ Water is lite สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. ว่าจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน

24 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน