ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย  ตันฑุลวาณิช  ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.  ให้กับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

20 มีนาคม 2562

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณ หน่วยบริการเกษตรวิสัย   ให้สัมภาษณ์ทีมงานนักข่าวจากสำนักข่าว ThaiPBS ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณ หน่วยบริการเกษตรวิสัย ให้สัมภาษณ์ทีมงานนักข่าวจากสำนักข่าว ThaiPBS ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดร้อยเอ็ด

20 มีนาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย PWA ๔.๐

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยงานแผนที่แนวท่อ (GIS) กองระบบจำหน่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ กปภ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย PWA ๔.๐

19 มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน