ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2563  ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน โดยพรพจน์ ฑีฆายุ พร้อมหัวหน้า พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 2/2563 ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน ของพนักงาน กปภ.สาขาลำพูน และรับทราบนโยบายการทำการต่าง ๆ จากผู้จัดการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการทำงาน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับนโยบายจาก ผอ.กปภ.ข.9 และ รปก.1  โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านผู้จัดการกปภ.สาขาลำพูน จะเน้นเรื่องของการกำกับดูแล และเตรียมตัวรับสถานการณ์ในช่วงสภาวะภัยแล้งที่กำลังจะถึง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน โดยพรพจน์ ฑีฆายุ พร้อมหัวหน้า พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 2/2563 ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน ของพนักงาน กปภ.สาขาลำพูน และรับทราบนโยบายการทำการต่าง ๆ จากผู้จัดการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการทำงาน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับนโยบายจาก ผอ.กปภ.ข.9 และ รปก.1 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านผู้จัดการกปภ.สาขาลำพูน จะเน้นเรื่องของการกำกับดูแล และเตรียมตัวรับสถานการณ์ในช่วงสภาวะภัยแล้งที่กำลังจะถึง

20 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน