ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โรงพยาบาลพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โรงพยาบาลพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

13 กันยายน 2564

กปภ.สาขาท่ามะกา สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346  บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กปภ.สาขาท่ามะกา สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังการติดต่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ จุดที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

13 กันยายน 2564

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control)ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ ตำบลทับใต้และตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

10 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน