ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2561 ณ หมู่ 5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา พร้อมรับชำระค่าติดตั้ง ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2561 ณ หมู่ 5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

23 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นำโดย นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาน่าน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นำโดย นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาน่าน

23 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน