ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พร้อมให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบผ่อนชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พร้อมให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบผ่อนชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

07 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย​ นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดคลองมะนาว

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย​ นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดคลองมะนาว

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่ม สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดถ้ำสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดถ้ำสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์

06 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน