ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย  ตันฑุลวาณิช ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยกปภ.สาขาบางปะกง ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยดำเนินตามนโยบายของท่าน ผวก.กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกปภ.สาขาบางปะกง ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยดำเนินตามนโยบายของท่าน ผวก.กปภ.

18 มีนาคม 2562

กปภ.สาขาสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

18 มีนาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับกปภ.สาขาคลองใหญ่นำโดย นายโอภาส. ไผ่เกาะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพที่แข็งแรงยังเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานและผู้บริหารได้อีกด้วย ณ สนามฟุตบอล เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับกปภ.สาขาคลองใหญ่นำโดย นายโอภาส. ไผ่เกาะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพที่แข็งแรงยังเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานและผู้บริหารได้อีกด้วย ณ สนามฟุตบอล เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

18 มีนาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกปภ.สาขาคลงใหญ่ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการทำงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำประปาโดย กปภ.สาขาอรัญประเทศเป็นสาขาที่บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกปภ.สาขาคลงใหญ่ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) และการทำงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการผลิตน้ำประปาโดย กปภ.สาขาอรัญประเทศเป็นสาขาที่บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

18 มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน