ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กองบัญชีและการเงินร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) เรื่องการซักซ้อมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๓

กองบัญชีและการเงินร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) เรื่องการซักซ้อมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๓

20 พฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและนายอุสมาน เรืองธนู หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและนายอุสมาน เรืองธนู หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน"

20 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายปูนคลอรีนโรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายคลอรีนในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายคลอรีนผงให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายปูนคลอรีนโรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายคลอรีนในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายคลอรีนผงให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2562

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงาน งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำที่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อและบ้านผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดต่อไป จำนวน 6 จุด

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงาน งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำที่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในเส้นท่อและบ้านผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดต่อไป จำนวน 6 จุด

20 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ โรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายเฟอร์ริดคลอไรค์ ให้ได้ตามมาตรฐานและลดอัตราการจ่ายให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ต่อไป

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ โรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายสารเคมีเฟอร์ริดคลอไรค์ในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายเฟอร์ริดคลอไรค์ ให้ได้ตามมาตรฐานและลดอัตราการจ่ายให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำดิบ ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน