ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 100 ปี (ศรีอรัญ)โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 2 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 100 ปี (ศรีอรัญ)โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 2 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

10 กันยายน 2562

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่๑๒ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่๑๒ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

09 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน