ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาท่ามะกา ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยลงพื้นที่พบลูกค้าผู้ขอติดตั้งรายใหม่ อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องพร้อมชำระเงินค่าติดตั้งประปา วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาท่ามะกา ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยลงพื้นที่พบลูกค้าผู้ขอติดตั้งรายใหม่ อำนวยความสะดวกในการรับคำร้องพร้อมชำระเงินค่าติดตั้งประปา วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565

01 กรกฎาคม 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชโลธร ชมพูพันธ์ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ วัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้อ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย กปภ.สาขาลำพูน และกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 250 ขวด , กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน , และสมุดบันทึก เพื่อร่วมกิจกรรมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชโลธร ชมพูพันธ์ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ วัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้อ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย กปภ.สาขาลำพูน และกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 250 ขวด , กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน , และสมุดบันทึก เพื่อร่วมกิจกรรมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

01 กรกฎาคม 2565

#โครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan)ปี 2565# เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กปภ.สาขาเกาะคา นำโดยนางอรวรรณ รัตนจักน์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมนำเสนอการดำเนินการจัดการโครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,คณะผู้แทนจากกรมอนามัย และคณะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

#โครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan)ปี 2565# เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กปภ.สาขาเกาะคา นำโดยนางอรวรรณ รัตนจักน์ ผจก.กปภ.สาขาเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมนำเสนอการดำเนินการจัดการโครงการน้ำสะอาด (WSP : Water Safety Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,คณะผู้แทนจากกรมอนามัย และคณะผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

30 มิถุนายน 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน