ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน/Role Model (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน/Role Model

-

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษRole Model เจตจำนงผู้บริหารระดับสูง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

เลื่อนขึ้นข้างบน