ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สปปท. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ ผลักดันใช้ดิจิทัลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน - 30 พฤษภาคม 2565 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 23 พฤษภาคม 2565 มท.2 ห่วงอุทกภัยฤดูฝนปี 65 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง - 11 พฤษภาคม 2565 กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน - 09 พฤษภาคม 2565 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 - 09 พฤษภาคม 2565


ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 - 31 มีนาคม 2565 กปภ. ไม่ทิ้งกัน สนับสนุนน้ำประปา แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั่วประเทศ - 22 มีนาคม 2565 กปภ. สร้างมิติใหม่บริหารจัดการประปา นำแนวทาง EUM มาใช้หน่วยงานแรกในไทย - 20 มีนาคม 2565 มท.2 สั่งการ กปภ. เดินหน้ามาตรการภัยแล้ง ปี 2565 - 18 มีนาคม 2565 มท.2 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่ กปภ. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ อย่างล้นหลาม - 17 มีนาคม 2565 กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตร คิกออฟสู้วิกฤตภัยแล้ง - 10 มีนาคม 2565 Why ISO 24512:2007 certification is important for PWA ? - 09 มีนาคม 2565 ผู้ว่าการ กปภ. รับมอบใบรับรอง ISO 24512:2007 ตามหลักสากล 5 สาขาแรกในประเทศไทย - 09 มีนาคม 2565 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 08 มีนาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนาม MOU บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ - 07 มีนาคม 2565 มาตรฐาน ISO 24512:2007 สำคัญอย่างไรกับการผลิตน้ำประปาของ กปภ. - 07 มีนาคม 2565


เลื่อนขึ้นข้างบน