ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน 2564

ผลงานของ กปภ. ที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้หัวข้อเรือง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" - 27 กันยายน 2564 มท.2 ยืนยัน กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วม - 27 กันยายน 2564 กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - 23 กันยายน 2564 มท.2 สั่ง กปภ. เตรียมพร้อมรับมือพายุ "โกนเซิน" ไม่ให้กระทบระบบผลิตประปา หากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนด่วน - 13 กันยายน 2564 มท.2 สั่งลุย เพิ่มเขตบริการน้ำประปา - 12 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีและการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) - 09 กันยายน 2564 การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาของงบทำการและงบลงทุนเพิ่มเติม - 09 กันยายน 2564


ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 10 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 9 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต8 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 7 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 6 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 5 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 4 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 3 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 2 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 1 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) สนญ. - 30 กรกฎาคม 2564 กปภ. ติดตามปริมาณน้ำฝน พร้อมรับสถานการณ์หากมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยง - 16 กรกฎาคม 2564 มท.2 บูรณาการหน่วยงานราชการร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาหน้าแล้ง - 16 กรกฎาคม 2564 กปภ. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน - 15 กรกฎาคม 2564 กปภ. เข้มมาตรการโควิด-19 ปรับรูปแบบให้บริการออนไลน์ทั่วประเทศ - 13 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าการ กปภ. ลุยแก้ปัญหาน้ำประปาวิเชียรบุรี - 13 กรกฎาคม 2564 กปภ. ยกการ์ดสูงสกัดโควิด-19 ยันไม่เกี่ยวข้องโรงผลิตน้ำประปา บางปะอิน - 11 กรกฎาคม 2564 มท.2 ยืนยันเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ไม่กระทบน้ำประปา สั่งการ กปภ. เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด - 06 กรกฎาคม 2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 02 กรกฎาคม 2564


เลื่อนขึ้นข้างบน