ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กปภ. ภูมิใจ องค์กรบริหารงานโปร่งใส น้ำก็ได้คุณภาพ - 26 พฤษภาคม 2560 กปภ.ติดท็อปไฟว์ รัฐวิสาหกิจบริหารงานโปร่งใสได้ 92.45 คะแนน - 23 พฤษภาคม 2560 กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย - 23 พฤษภาคม 2560 ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี - 22 พฤษภาคม 2560 กปภ.-อีซี่บิล ต่อโปร! ลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาถึงสิ้นปี 60 - 22 พฤษภาคม 2560 กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ - 19 พฤษภาคม 2560 กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง - 19 พฤษภาคม 2560 กปภ. ยืนยันปีนี้ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอน - 18 พฤษภาคม 2560 ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค - 15 พฤษภาคม 2560 กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ - 15 พฤษภาคม 2560 กปภ.เตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก - 09 พฤษภาคม 2560 กปภ. ยืนยันมีการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อเนื่อง - 04 พฤษภาคม 2560 กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน - 03 พฤษภาคม 2560 กปภ.แจกน้ำประชาชนช่วยภัยแล้ง - 02 พฤษภาคม 2560 กปภ. เตือน!! ระวังมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาตามบ้าน - 02 พฤษภาคม 2560

ประจำเดือน เมษายน 2560

กปภ. สานพลังร่วมพัฒนาชุมชน - 27 เมษายน 2560 กปภ.ย้ำเดินตามนโยบายรัฐบาล กักเก็บน้ำลดปัญหาขาดน้ำประปา พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ - 25 เมษายน 2560 กปภ. - สกว. ดันโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา - 24 เมษายน 2560 กปภ.ให้ความมั่นใจ น้ำประปาปลอดภัยจากเชื้อลีจิโอเนลลา แนะผู้ใช้น้ำหมั่นดูแลระบบประปาภายในบ้าน - 12 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - 11 เมษายน 2560 กปภ. พร้อมบริการน้ำประปารองรับสงกรานต์ เน้นเล่นอย่างประหยัด ไม่ขัดประเพณี - 11 เมษายน 2560 กปภ.-อีซี่บิล จับมือลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิต - 11 เมษายน 2560 กปภ. จับมือ Omron พัฒนาทักษะเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ - 10 เมษายน 2560 กปภ. จับมือ 2 บริษัทญี่ปุ่น นำร่องการบำบัดน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยี - 05 เมษายน 2560 กปภ.ย้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ว่าการ - 03 เมษายน 2560 กปภ. ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการทำงานร่วมกัน - 03 เมษายน 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน