ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำเดือน กันยายน 2562

กปภ. 96 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ปี 62 ตั้งเป้าปี 63 กปภ.ทุกสาขาผ่านการรับรอง - 27 กันยายน 2562 กปภ.รับโล่ GECC 2562 - 25 กันยายน 2562 กปภ. มอบลานออกกำลังกาย - 24 กันยายน 2562 กปภ. สร้างฝายชะลอน้ำ - 23 กันยายน 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน - 20 กันยายน 2562 กปภ.สมทบทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัย - 18 กันยายน 2562 กปภ.สาขาบ้านไผ่ เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนหลังน้ำลด - 17 กันยายน 2562 กปภ. ร่วมใจปลูกป่าสร้างโป่งให้ช้างกุยบุรี - 18 กันยายน 2562 กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ - 16 กันยายน 2562 มท.3 ลงพื้นที่มอบนโยบาย กปภ.สาขาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ - 13 กันยายน 2562 กปภ. ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2562 ก้าวหน้า 7 สาขา พื้นฐาน 53 สาขา - 12 กันยายน 2562 กปภ. เตือนปิดระบบประปาภายในบ้านลดปัญหาหลังน้ำท่วม - 03 กันยายน 2562 กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุล - 02 กันยายน 2562 “กปภ. สนับสนุนการศึกษา” - 02 กันยายน 2562เลื่อนขึ้นข้างบน