ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

กปภ. เปิดตัว “อาสาประปาเพื่อปวงชน” สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์น้ำ - 23 ธันวาคม 2563 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 15 ธันวาคม 2563 กปภ. เปิดบริการใหม่ ขอติดตั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว - 07 ธันวาคม 2563 กปภ. ยืนยันน้ำท่วมภาคใต้จ่ายน้ำปกติ พร้อมเฝ้าระวัง จ.นครฯ อย่างใกล้ชิด - 04 ธันวาคม 2563 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการลดน้ำสูญเสียขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลภายนอก" - 02 ธันวาคม 2563 มท.3 ห่วงน้ำท่วมหนักภาคใต้ กำชับ กปภ. เฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง - 01 ธันวาคม 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กปภ. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal - 29 ตุลาคม 2563 พร้อมช่วยทุกเมื่อ กปภ. ส่งมอบน้ำสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิด - 26 ตุลาคม 2563 กปภ. ลุยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกพื้นที่ - 20 ตุลาคม 2563 กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2563 - 17 ตุลาคม 2563 กปภ. พร้อมลุย 6 โครงการ ตามมติ ครม. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและผลิตน้ำประปา - 15 ตุลาคม 2563 มท.3 สั่งการ กปภ. บริหารจัดการน้ำต้นทุนให้สมดุลกับความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมเร่งขยายเขตบริการเพิ่มให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ - 15 ตุลาคม 2563 มท.3 กำชับ กปภ. เฝ้าระวังระบบน้ำประปา พร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุหลิ่นฟา - 15 ตุลาคม 2563 กปภ. เฮ! คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE ประเทศไทย - 15 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าการ กปภ.กำชับสาขาทั่วประเทศพร้อมรับมือหลิ่นฟาและพายุลูกใหม่ - 14 ตุลาคม 2563 ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค - 08 ตุลาคม 2563 กปภ. โชว์ศักยภาพ รับโล่มาตรฐาน GECC 47 สาขา ปลื้ม! สาขาเชียงใหม่คว้าเหรียญทอง - 05 ตุลาคม 2563 กปภ. ร่วมโครงการเราช่วยคนไทยประหยัดทุกวันเมื่อจ่ายบิล - 01 ตุลาคม 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

มท.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขานครพนม เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง - 25 กันยายน 2563 พายุโนอึลมาแน่! มท.3 สั่งการ กปภ. ต้องพร้อมจ่ายน้ำประปาต่อเนื่อง - 17 กันยายน 2563 ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ / ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 17 กันยายน 2563 กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน - 14 กันยายน 2563 มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 "PWA : Chapter II Digital Through Customer Service" - 11 กันยายน 2563 กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ - 03 กันยายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน