ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

กปภ. ประกาศยกเว้นเก็บเงินค่าประกันการใช้น้ำประปา - 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ใช้น้ำ กปภ. ชำระค่าน้ำที่ CenPay ฟรี ! ค่าธรรมเนียม เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ - 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้น้ำ กปภ. ทะลุ 1 ล้านราย ช่วยเหลือตามมาตรการฯ กว่า 242 ล้านบาท - 25 พฤษภาคม 2563 กปภ. ปันสุข - 18 พฤษภาคม 2563 ตู้ กปภ. ปันสุข เราพร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้ยามวิกฤต - 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง นำส่งเงินประกันผลงานที่ผู้วางหลักประกันไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนภายในกำหนด - 14 พฤษภาคม 2563 กปภ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน - 07 พฤษภาคม 2563 กปภ. คืนเงินวันแรก 121 ล้านบาททั่วประเทศ - 05 พฤษภาคม 2563 กปภ. เปิด 3 ช่องทางระบบ Online ธุรกรรมไหนก็จัดการได้ - 05 พฤษภาคม 2563เลื่อนขึ้นข้างบน