หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

Slide Banner

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
กปภ.ขอเป็นกำลังใจให้ฮีโร่ทุกคน
กปภ.ขอเป็นกำลังใจให้ฮีโร่ทุกคน
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน
องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน
การประปาส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมืองดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
การประปาส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมืองดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
กปภ. ยุคใหม่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมใจขจัดคนโกง
กปภ. ยุคใหม่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมใจขจัดคนโกง
PWA Wallet
PWA Wallet
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.

Quick Menu

Hilight

PWA Digital Bill

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662
ทำแบบสอบถาม

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

Small Banner

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลื่อนขึ้นข้างบน