ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต
Assistant Directors of Regional Officesรูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายสุรวัฒน์ พลมณี
Mr.Surawatn Pholmanee

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
(Regional Office 1)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์
Mr. Ekkarind Poupong

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
(Regional Office 2)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง
Mr. prasit pradpring

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
(Regional Office 3)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นายสิงหชัย อินทพิชัย
Mr.Singhachai Inthapichai

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
(Regional Office 4)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

นายศุภฤกษ์ จินดาประเสริฐ
Mr.Supparerk Chindaprasert

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
(Regional Office 5)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายสมพร นันตะ
Mr.Somporn Nanta

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
(Regional Office 6)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

นายสุรชาติ จันทรา
Mr. Surachat Jantha

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
(Regional Office 7)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายพงศกร ปุญญวัศพล
Mr.Pongsakorn Punyawatsaphon

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
(Regional Office 8)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล
Mr. Pongsak Diewwilai

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(Regional Office 9)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นายพิชัย ดิษาภิรมย์
Mr.Pichai Disapirom

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
(Regional Office 10)

เลื่อนขึ้นข้างบน