ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค
Assistant Directors of Regional Officesรูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ
Mr.Wittaya Samsuwan

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
(Regional Office 1)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์
Mr.Chairit Jusakulvijit

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
(Regional Office 2)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
Mr.Saravut Iamsongcram

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
(Regional Office 3)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
Mr.Somsuk Vinitgool

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
(Regional Office 4)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
JLT.Prajak Jitrepit

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
(Regional Office 5)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
(Regional Office 6)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
Miss Supannee Saksucharit

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
(Regional Office 7)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
Mr.Jeerasak Ngeyvijit

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
(Regional Office 8)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(Regional Office 9)

รูปภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
Mrs.Saowaros Khongtaweesak

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
(Regional Office 10)

เลื่อนขึ้นข้างบน