ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย5 ฝั่งขาเข้าแยกอ้อมน้อยตั้งแต่ มบ.ประภัสสร ถึงตลาดเสรี_20/10/2563 จำนวน 2 จุด

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย5 ฝั่งขาเข้าแยกอ้อมน้อยตั้งแต่ มบ.ประภัสสร ถึงตลาดเสรี_20/10/2563 จำนวน 2 จุด

20 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน