ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตัดประสานท่อและปรังปรุงเส้นท่อท่อแขวนราวสะพาน ท่อ SP ขนาด 150 มม. บริเวณ  ถ.เจ๊ะบิลัง - ตันหยงโป (ช่วงกม.6+100)_21/09/61

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตัดประสานท่อและปรังปรุงเส้นท่อท่อแขวนราวสะพาน ท่อ SP ขนาด 150 มม. บริเวณ ถ.เจ๊ะบิลัง - ตันหยงโป (ช่วงกม.6+100)_21/09/61

21 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน