การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0-2551-8000 (สำนักงาน)

โทรสาร: 0-2551-8689

สายด่วน กปภ. 1662

ลูกค้าสัมพันธ์ : pr@pwa.co.th

แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
เลื่อนขึ้นข้างบน