หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

Slide Banner

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค คนที่ 14
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค คนที่ 14
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศแจ้งคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศแจ้งคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
PWA Wallet
PWA Wallet
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.

Quick Menu

Hilight

PWA Digital Bill

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662
ทำแบบสอบถาม

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

Small Banner

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.

ศูนย์ปฎิบัติการ กปภ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลื่อนขึ้นข้างบน