กปภ. ขอแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

กปภ. ขอแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ