PWA Contact Center 1662 หยุดให้บริการชั่วคราว

เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 00.00 - 21.00 น. ทำให้ PWA Contact Center 1662 ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดต่อ PWA Contact Center 1662 ได้ที่ 098-403-7130, 098-403-7131 และ 098-403-7132 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค