หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

Slide Banner

PWA Service

พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบแจ้งที่นี่

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือบริการประชาชน

ดาวน์โหลด ภ.พ.20

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวสาร กปภ.

โปรโมชั่นสำหรับคุณ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ
ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ (สำนักงานการประปาสัตหีบ)

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน