ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,690,382 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,442,852 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 172,156,046 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 165,336,736 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 108,999,153 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 03/03/2021 ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4
2 03/03/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำไม่ไหล
3 03/03/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดทีมออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อนในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
4 03/03/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา "สานสัมพันธ์ คนมหาดไทย" ประจำปี 2564
5 03/03/2021 กปภ.สาขาตราดจัดวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี
6 03/03/2021 กปภ.สาขาสังขะร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 42 ปี
7 03/03/2021 กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2564
8 03/03/2021 กปภ.สาขาสามพราน ประชุมร่วมกับท่านรองกฤษฎา ศังขมณี รักษาการผู้ว่าการกปภ. ผ่านระบบ VDO Conference
9 03/03/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ออกหาน้ำสูญเสีย
10 03/03/2021 กปภ.สาขาบ้านโป่งร่วมกับกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 03/03/2021 กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. _03/03/64
2 03/03/2021 กปภ.สาขากาฬสินธุ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. _03/03/64
3 03/03/2021 กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด _03/03/64
4 03/03/2021 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. _03/03/64
5 03/03/2021 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. _03/03/64
6 03/03/2021 กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 110 มม. _03/03/64
7 03/03/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จำนวน 2 จุด) _03/03/64
8 03/03/2021 กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. _03/03/64
9 03/03/2021 ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
10 03/03/2021 ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
เลื่อนขึ้นข้างบน