ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

ข้อมูลภาพรวม

pwa service map
ข้อมูลสำนักงานประปา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,719,914 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,703,348 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 178,637,199 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 169,302,166 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 114,663,882 ลบ.ม.

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/07/2020 กปภ. ร่วมเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
2 13/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง " เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
3 13/07/2020 วันที่3 กรกฎาคม 2563 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4 13/07/2020 กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดพิธีประกาศเจตจำนง “กปภ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส”และประชุมไตรมาส 2-3/2563
5 13/07/2020 กปภ.สาขากำแพงเพชร ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
6 13/07/2020 กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณถนนชำนิอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
7 13/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด แก่สมาคมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภัยพิบัติเฉพาะกิจ เพื่อร่วมกิจกรรมในการสร้างเทียนจำนำพรรษา (เทียนโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตลดา) ประจำปี 2563
8 13/07/2020 กปภ.สาขาอ้อมน้อย รับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา (water is life)
9 13/07/2020 กปภ.สาขานครปฐม จัดกิจกรรม ออกหน่วยเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2563
10 13/07/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/07/2020 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนขนาด 700 มม. _13/07/63
2 13/07/2020 กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง _13/07/63
3 13/07/2020 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. _13/07/63
4 13/07/2020 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. _13/07/63
5 13/07/2020 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำ _13/07/63
6 13/07/2020 กปภ.สาขาร้องกวาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำ _13/07/63
7 13/07/2020 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำคลอง 13 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี _13/07/63
8 13/07/2020 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 40 มม. _13/07/63
9 13/07/2020 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) _13/07/63
10 13/07/2020 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) _13/07/63
เลื่อนขึ้นข้างบน