คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา


มาตรฐานการให้บริการ

9. การคืนเงินประกันการใช้น้ำ

11. การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด

14. การโอนสิทธิการใช้น้ำประปา

15. ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว

เลื่อนขึ้นข้างบน