คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา


มาตรฐานการให้บริการ

11. การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด

14. การโอนสิทธิการใช้น้ำประปา

15. ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว

เลื่อนขึ้นข้างบน