ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กปภ. จัดเสวนากลุ่มส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย - 28 มิถุนายน 2561 กปภ. ขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวลำสนธิ - 26 มิถุนายน 2561 กปภ. ทุ่มงบกว่าหมื่นล้าน พัฒนาระบบประปาอย่างยั่งยืน - 25 มิถุนายน 2561 กปภ.ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ปรับปรุงขยายประปาอุตรดิตถ์ - ตรอน - 21 มิถุนายน 2561 กปภ.ตะพานหิน จ่ายน้ำเป็นเวลาพื้นที่ทับคล้อ-เขาทราย - 20 มิถุนายน 2561 กปภ. สร้างต้นแบบการใช้น้ำอย่างประหยัดทั่วประเทศ - 20 มิถุนายน 2561 กปภ.เสริมมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน - 15 มิถุนายน 2561 กปภ. เดินเครื่องสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ส่งน้ำประปาบริการชาวชลบุรี - 14 มิถุนายน 2561 กปภ.แม่สอด เร่งย้ายเครื่องสูบน้ำ มั่นใจจ่ายน้ำเพิ่มได้วันนี้ - 12 มิถุนายน 2561 กปภ. รักษ์ชุมชน สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 - 11 มิถุนายน 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) - 08 มิถุนายน 2561 กปภ. จับตาสถานการณ์ฝน มั่นใจพร้อมบริการน้ำประปาต่อเนื่อง - 07 มิถุนายน 2561 กปภ.ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น - 06 มิถุนายน 2561 หุงข้าวปลอดภัย - 01 มิถุนายน 2561

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

กปภ. ต้อนรับ มข. ศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศฯ - 30 พฤษภาคม 2561 ประหยัดน้ำ ชาวพัทยาทำได้ - 24 พฤษภาคม 2561 กปภ. - กฟภ. เปิดศูนย์ราชบุรีสะดวกไฟฟ้า ประปา - 22 พฤษภาคม 2561 กปภ. ตั้งเป้า 234 สาขา ผ่านเกณฑ์ GECC ในปี 62 - 21 พฤษภาคม 2561 กปภ.เกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า - 18 พฤษภาคม 2561 พร้อมรับท่อส่งน้ำใหม่ - 18 พฤษภาคม 2561 กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร. - 09 พฤษภาคม 2561 กปภ. เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดขยะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม - 07 พฤษภาคม 2561 กปภ. เปิดหน่วยบริการคลองกะทะ จ.ภูเก็ต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง - 07 พฤษภาคม 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน