ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กปภ. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 มุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ. จัดพิธีลงนามพันธสัญญาฯ พร้อมแสดงเจตจำนง “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.แสดงเจตจำนงองค์กรโปร่งใสไร้สินบน - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ. จัดสัมมนาการกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างสุขอนามัยที่ดีเพื่อชุมชน - 22 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ. – กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ำประปาภาคใต้ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.แม่สายยันคุณภาพน้ำประปาไม่กระทบจากเหตุแม่น้ำเป็นสีแดง - 20 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - 16 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม - 14 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.เปิดรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ว่าการคนต่อไป - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค - 09 กุมภาพันธ์ 2561 ประปาเพื่อประชารัฐคึกคัก! ประชาชนใช้บริการครึกครื้น - 07 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกค้า กปภ. 12 สาขามีเฮ จ่ายค่าน้ำที่ไหนก็ได้ใน 7 จังหวัดใกล้เคียง - 05 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ. ปิดให้บริการ PWA Contact Center 1662 ชั่วคราว 4 ก.พ. นี้ - 02 กุมภาพันธ์ 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน