ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์



ประจำเดือน เมษายน 2564

ผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการ การบริหารจัดการให้มีน้ำประปา ด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส มีวินัย พร้อมสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล - 20 เมษายน 2564 กปภ.เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า เน้นใช้บริการออนไลน์ลดเสี่ยงสัมผัสเชื้อ - 28 เมษายน 2564 มท.3 ผนึกกำลัง กปภ. มอบน้ำใจ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ รพ.สนาม - 23 เมษายน 2564 ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมลุยงาน ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาระบบประปาไทย - 20 เมษายน 2564 กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชน ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 - 09 เมษายน 2564 ครม. ไฟเขียว “สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ - 07 เมษายน 2564 “สงกรานต์วิถีใหม่” มท.3 ส่งความมั่นใจ กปภ. พร้อมดูแลประชาชน - 01 เมษายน 2564 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4 - 01 เมษายน 2564 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาล 4 - 01 เมษายน 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ - 15 มีนาคม 2564 กปภ. จัดอบรมโครงการ "ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564" - 18 มีนาคม 2564 มท.3 มอบนโยบายบอร์ด กปภ. ชุดใหม่ ย้ำพัฒนาโครงข่ายน้ำประปาในภูมิภาคเพื่อประชาชน - 26 มีนาคม 2564 มท.3 ส่งเสริม กปภ. ทำความดีดูแลคุณภาพน้ำ เรือนจำและทัณฑสถาน 96 แห่งทั่วประเทศ - 22 มีนาคม 2564 กปภ. - เทสโก้ โลตัส มอบทองคำแก่ผู้โชคดีจ่ายบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ - 19 มีนาคม 2564 กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) 2,000 ขวด - 18 มีนาคม 2564 กปภ. ร่วมมือกรมทางหลวง จัดโครงการ "รวมใจต้านภัยแล้ง" อย่างต่อเนื่อง - 17 มีนาคม 2564 มท.3 ติดตามการสนับสนุนงานของ กปภ. ในการพัฒนาระบบประปา อปท. - 05 มีนาคม 2564 กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ - 05 มีนาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน