ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำเดือน กันยายน 2564

กปภ. ยกระดับบริการลูกค้า คว้ารางวัล GECC 101 สาขา - 30 กันยายน 2564 กปภ. เปิดบริการใหม่ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” เริ่มแล้ว ! - 29 กันยายน 2564 ผลงานของ กปภ. ที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้หัวข้อเรือง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" - 27 กันยายน 2564 มท.2 ยืนยัน กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วม - 27 กันยายน 2564 กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - 23 กันยายน 2564 มท.2 สั่ง กปภ. เตรียมพร้อมรับมือพายุ "โกนเซิน" ไม่ให้กระทบระบบผลิตประปา หากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนด่วน - 13 กันยายน 2564 มท.2 สั่งลุย เพิ่มเขตบริการน้ำประปา - 12 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีและการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) - 09 กันยายน 2564 การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาของงบทำการและงบลงทุนเพิ่มเติม - 09 กันยายน 2564


ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 10 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 9 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต8 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 7 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 6 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 5 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 4 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 3 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 2 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เขต 1 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) สนญ. - 30 กรกฎาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน