ข่าวประชาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กปภ. ทั่วประเทศ พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 62 - 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชุมหารือแนวทางในวางแผนการตรวจสอบประจำปี วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2204 สำนักงานใหญ่ - 19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประจำปี" - 18 มิถุนายน 2562 กปภ. จับมือ กฟภ. ทีโอที ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการ - 14 มิถุนายน 2562 กปภ.มุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กว่า 900 ราย ใน อ.เมือง และ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร - 13 มิถุนายน 2562 กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ - 10 มิถุนายน 2562 โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ของ กปภ. สำนักตรวจสอบ กปภ.กับ สำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดสำนักตรวจสอบ กปภ. สำนักงานใหญ่ - 10 มิถุนายน 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก - 30 เมษายน 2562 ชำระค่าน้ำประปาง่าย ๆ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ - 29 เมษายน 2562 กปภ.พะเยา เร่งมือเพิ่มกำลังการผลิตแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล - 19 เมษายน 2562 กปภ. ห่วงอากาศร้อนหวั่นเกิดอัคคีภัย แนะวิธีใช้ “ประปาหัวแกะ” หากเกิดเหตุฉุกเฉิน - 18 เมษายน 2562 กปภ. ย้ำมาตรการเสริมพลังรับมือภัยแล้ง - 11 เมษายน 2562 กปภ. - เทศบาลเมืองหัวหิน โมเดลความสำเร็จของการบูรณาการภาครัฐ สู่ความสุขด้านน้ำประปาของประชาชน - 11 เมษายน 2562 กปภ.มั่นใจพื้นที่กาฬสินธุ์ แล้งนี้ ไม่มีปัญหา - 11 เมษายน 2562 กปภ. พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอดช่วงสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย - 10 เมษายน 2562 กปภ. บริหารจัดการน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตในสภาวะฝนทิ้งช่วง - 09 เมษายน 2562
เลื่อนขึ้นข้างบน