ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เข้าเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำเอกชนบริเวณพื้นที่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะทู้ และบริเวณพื้นที่คอเอน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต

กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เข้าเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำเอกชนบริเวณพื้นที่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะทู้ และบริเวณพื้นที่คอเอน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต

18 มกราคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร

18 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน