ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เดินหน้าโครงการ CSR สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบแหล่งน้ำ กระตุ้นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จัดโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน มอบรถมอเตอร์ไซต์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านหนองทะเล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เดินหน้าโครงการ CSR สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบแหล่งน้ำ กระตุ้นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จัดโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน มอบรถมอเตอร์ไซต์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านหนองทะเล ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

12 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"   วันที่ 11  กันยายน  2562 ณ ณ วัดกงไกรลาศ  หมู่ที่ 10 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แจกน้ำดื่ม 240 ขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ณ วัดกงไกรลาศ หมู่ที่ 10 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แจกน้ำดื่ม 240 ขวด

12 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน