ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการล้างแท่นน้ำประปาดื่มได้เพื่อประชาชน บริเวณ อบต.พงศ์ประศาสน์, โรงเรียนบ้านปากคลอง, โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย และหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางสะพานน้อย  เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการล้างแท่นน้ำประปาดื่มได้เพื่อประชาชน บริเวณ อบต.พงศ์ประศาสน์, โรงเรียนบ้านปากคลอง, โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย และหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางสะพานน้อย เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

24 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดยนายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายกะเสษฐ ชอบชูผล พร้อมด้วยนายจักรี หมวดโพธิ์กลาง ช่างโยธา 3 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 240 ขวดให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ช่วยดับเพลิง

กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดยนายพินิจ ศิลาแลง ได้มอบหมายให้ นายกะเสษฐ ชอบชูผล พร้อมด้วยนายจักรี หมวดโพธิ์กลาง ช่างโยธา 3 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 240 ขวดให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ช่วยดับเพลิง

24 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หาแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หาแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค

23 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน