ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมส่งน้ำใจให้น้ำดื่ม แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกระบี่ สนับสนุนใช้กิจกรรมเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมส่งน้ำใจให้น้ำดื่ม แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกระบี่ สนับสนุนใช้กิจกรรมเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

09 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน