ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล วัลยะเสวี ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 พร้อมด้วย ผู้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เข้ามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมงคล วัลยะเสวี ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 พร้อมด้วย ผู้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เข้ามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาสกลนคร

21 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน