ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปา และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิต ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปา และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ณ สถานีผลิตน้ำบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิต ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ตามจุดควบคุมตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ.

06 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินการ และการวางเป้าหมายในไตรมาส 4/2565 ให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าที่ กปภ.กำหนด และมอบหมายงานในกรณีเร่งด่วน ในการหามาตรการเชิงรุกในการลดน้ำสูญเสีย เร่งลงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง ทั้งกลางวันและกลางคืน บีบเส้นทางการอ่านมาตรที่มีค่าน้ำในสถิติย้อนหลังมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่องน้ำสญเสียและน้ำจำหน่ายย้อนหลังมาเปรียบเทียบในแต่ละเดือน และกำชับทีมซ่อมให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายต่อไป

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินการ และการวางเป้าหมายในไตรมาส 4/2565 ให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าที่ กปภ.กำหนด และมอบหมายงานในกรณีเร่งด่วน ในการหามาตรการเชิงรุกในการลดน้ำสูญเสีย เร่งลงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง ทั้งกลางวันและกลางคืน บีบเส้นทางการอ่านมาตรที่มีค่าน้ำในสถิติย้อนหลังมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่องน้ำสญเสียและน้ำจำหน่ายย้อนหลังมาเปรียบเทียบในแต่ละเดือน และกำชับทีมซ่อมให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายต่อไป

06 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจ หาท่อแตกท่อรั่ว บริเวณพื้นที่ ตลาดบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจ หาท่อแตกท่อรั่ว บริเวณพื้นที่ ตลาดบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อ เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

06 กรกฎาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านหนองสังข์

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านหนองสังข์

05 กรกฎาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน