ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่านและหัวหน้างาน อำนวยการ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 504 ขวด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว ในพิธีเททองสร้างพระพุทธรักษา เพื่อสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พ.ค.61 ณ ข่วงเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 นำโดยนายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่านและหัวหน้างาน อำนวยการ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 504 ขวด ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว ในพิธีเททองสร้างพระพุทธรักษา เพื่อสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก 24 นิ้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พ.ค.61 ณ ข่วงเมืองน่าน

17 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน