ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาธัญบุรี ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองขุ่นและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพและสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

กปภ.สาขาธัญบุรี ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองขุ่นและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพและสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

06 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน