ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)  (วันนี้) วันที่  3 กันยายน 2562  เวลา 16.00 น. ร่วม เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) (วันนี้) วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ร่วม เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

03 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ และพนักในสังกัด งานจัดเก็บรายได้ เข้าประชุมและรับฟังผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ และพนักในสังกัด งานจัดเก็บรายได้ เข้าประชุมและรับฟังผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

03 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ หน่วยบริการดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ หน่วยบริการดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

03 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ หน่วยบริการดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ หน่วยบริการดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

03 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน