ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก พร้อมออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก พร้อมออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

17 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสร้างฝายชะลอน้ำคนสองแผ่นดิน ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People connectivity) ประจำปี2563 ณ บริเวณลำน้ำพื้นที่บ้านคลองลอย ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสร้างฝายชะลอน้ำคนสองแผ่นดิน ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People connectivity) ประจำปี2563 ณ บริเวณลำน้ำพื้นที่บ้านคลองลอย ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร เนื่องในกิจกรรม “การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 41”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร เนื่องในกิจกรรม “การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 41”

17 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ.สาขาสะเดา นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางและทำความสะอาดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

กปภ.สาขาสะเดา นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางและทำความสะอาดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

15 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน