ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันที่ 13  มีนาคม  2562 ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน  โดยนายนพดล  ปั้นรัตน์ พร้อมหัวหน้า พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน ของพนักงาน กปภ.สาขาลำพูน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน โดยนายนพดล ปั้นรัตน์ พร้อมหัวหน้า พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning talk และประชุมสายงาน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน ของพนักงาน กปภ.สาขาลำพูน

13 มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน