ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมนายอัครเดช เพ็ชรโชติ หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำ บ้านน้ำฉา และสถานีผลิตน้ำวิภาวดี (บ้านใน) เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำดิบ ในคลองน้ำฉาและน้ำตกวิภาวดี เพื่อการบริหารจัดการน้ำดิบได้อย่างต่อเนื่อง และติดตามการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ของสถานีผลิตน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาดต่อไป

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมนายอัครเดช เพ็ชรโชติ หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำ บ้านน้ำฉา และสถานีผลิตน้ำวิภาวดี (บ้านใน) เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำดิบ ในคลองน้ำฉาและน้ำตกวิภาวดี เพื่อการบริหารจัดการน้ำดิบได้อย่างต่อเนื่อง และติดตามการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ของสถานีผลิตน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาดต่อไป

11 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่สำหรวจแก้ไขกรณีลูกค้าแจ้งน้ำไหลอ่อนและไม่ไหล ณ ซอยยางหมู บ้านดอนยา ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าต่อไป

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่สำหรวจแก้ไขกรณีลูกค้าแจ้งน้ำไหลอ่อนและไม่ไหล ณ ซอยยางหมู บ้านดอนยา ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าต่อไป

11 มกราคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนพนักงานและอุปกรณ์ในการตรวจสอบระบบท่อประปา หาท่อแตก/ท่อรั่ว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนพนักงานและอุปกรณ์ในการตรวจสอบระบบท่อประปา หาท่อแตก/ท่อรั่ว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

11 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน