ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบมาตร 0 ลบ.ม.และสุ่มตรวจสอบมาตรถูกระงับ 3 เดือน พร้อมตรวจสอบความเที่ยง ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน กปภ.  พร้อมใส่ใจผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการตรวจสอบมาตร 0 ลบ.ม.และสุ่มตรวจสอบมาตรถูกระงับ 3 เดือน พร้อมตรวจสอบความเที่ยง ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน กปภ. พร้อมใส่ใจผู้บริโภค เสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

18 มิถุนายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2563

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO:9001:2015 จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2563

17 มิถุนายน 2563

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 จ.ส.ต.สุเทพ  ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นตรวจความเรียบร้อยงานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า - ท้ายเหมือง และตรวจเช็คการติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำบริเวณโรงกรองน้ำแรงต่ำคลองทุ่งมะพร้าว

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นตรวจความเรียบร้อยงานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า - ท้ายเหมือง และตรวจเช็คการติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำบริเวณโรงกรองน้ำแรงต่ำคลองทุ่งมะพร้าว

17 มิถุนายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน