ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดดี ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดดี ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ

05 ธันวาคม 2562

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

05 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

05 ธันวาคม 2562

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562

05 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี

05 ธันวาคม 2562

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธันวาคม 2562

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05 ธันวาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน