ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมโครงการ “กปภ. รวมพลังจิตอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเทิดไท้องค์ราชันพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมโครงการ “กปภ. รวมพลังจิตอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเทิดไท้องค์ราชันพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

05 สิงหาคม 2565

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา กปภ. ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำกับเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง

กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา กปภ. ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำกับเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง

04 สิงหาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน