ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

05 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับ นายบำรุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับ นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน

04 ธันวาคม 2562

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

04 ธันวาคม 2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เมื่อวันที่  3 ธันวาคม  2562  เวลา 16.30 - 22.00  น.   นำรถบรรทุกน้ำเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 - 22.00 น. นำรถบรรทุกน้ำเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

04 ธันวาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน