ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาท่ามะกา กปภ.สาขากาญจนบุรี ​พร้อมด้วยหัวหน้างาน,ผู้ควบคุมงานและคณะผู้ตรวจสอบ เข้าร่วมการปิดประชุมการตรวจสอบกระบวนการ การบริหารโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี – ท่ามะกา อำเภอเมือง – ท่ามะกา – ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กปภ.สาขาท่ามะกา กปภ.สาขากาญจนบุรี ​พร้อมด้วยหัวหน้างาน,ผู้ควบคุมงานและคณะผู้ตรวจสอบ เข้าร่วมการปิดประชุมการตรวจสอบกระบวนการ การบริหารโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี – ท่ามะกา อำเภอเมือง – ท่ามะกา – ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

01 กุมภาพันธ์ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน