ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานผลิต หน่วยบริการดอนสัก สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการทำงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานผลิต หน่วยบริการดอนสัก สถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉา ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำบ้านน้ำฉาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยจากการทำงาน

15 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าตรวจสอบน้ำไหลอ่อนบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสุราษฎร์ธานี สาเหตุเกิดจากการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำพร้อมกับจ่ายน้ำในเส้นท่อภายในโรงอาหารเลยทำให้น้ำไหลอ่อนภายในระบบของโรงเรียนอละได้ให้คำแนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำของโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าตรวจสอบน้ำไหลอ่อนบริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาสุราษฎร์ธานี สาเหตุเกิดจากการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำพร้อมกับจ่ายน้ำในเส้นท่อภายในโรงอาหารเลยทำให้น้ำไหลอ่อนภายในระบบของโรงเรียนอละได้ให้คำแนะเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเปิดน้ำลงถังเก็บน้ำของโรงเรียน

15 พฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

14 พฤศจิกายน 2562

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รุดเดินหน้าเข้าหารือเรื่องแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้เป็นแหล่งสำรองในช่วงฤดูแล้งและรองรับการเติบโตและขยายตัวของจังหวัดกระบี่

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ รุดเดินหน้าเข้าหารือเรื่องแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้เป็นแหล่งสำรองในช่วงฤดูแล้งและรองรับการเติบโตและขยายตัวของจังหวัดกระบี่

14 พฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

14 พฤศจิกายน 2562

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสีย โดยวิธีเดินสำรวจหาท่อแตก/ท่อรั่ว บริเวณตั้งแต่สะพานบ้านบางแพง ถึง โรงไฟฟ้าขนอม และในแพปลา ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสีย โดยวิธีเดินสำรวจหาท่อแตก/ท่อรั่ว บริเวณตั้งแต่สะพานบ้านบางแพง ถึง โรงไฟฟ้าขนอม และในแพปลา ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

14 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน