ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ. 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี

ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ. 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี

06 กันยายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ตามแผนล้างถังน้ำใสปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ตามแผนล้างถังน้ำใสปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)

03 กันยายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2564 และกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2564 และกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564

03 กันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายวะโรทัย ขุ้ยศร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัด ลงพิ้นที่ ตลาดบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก เพื่อทำการปรับการจ่ายน้ำใหม่ในพื้นที่ เพื่อรองรับการตัดประสานท่อขนาด 1,000 มิลลิเมตร ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่จะถึง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ดังนั้นงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียจึงต้องวางแผนการจ่ายน้ำเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่การบริการ ของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ในสันดังกล่าวต่อไป

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายวะโรทัย ขุ้ยศร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัด ลงพิ้นที่ ตลาดบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก เพื่อทำการปรับการจ่ายน้ำใหม่ในพื้นที่ เพื่อรองรับการตัดประสานท่อขนาด 1,000 มิลลิเมตร ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่จะถึง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ดังนั้นงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียจึงต้องวางแผนการจ่ายน้ำเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่การบริการ ของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ในสันดังกล่าวต่อไป

03 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์โดยนาง อัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาฟุตวาล์วตัน ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำดิบขึ้นมามาผลิตน้ำประปาได้ เนื่องจากหัวฟุตวาล์วตันซึ่งเกิดจากหินปูนในน้ำ งานผลิตได้ทำการแก้ไขและสามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์โดยนาง อัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาฟุตวาล์วตัน ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำดิบขึ้นมามาผลิตน้ำประปาได้ เนื่องจากหัวฟุตวาล์วตันซึ่งเกิดจากหินปูนในน้ำ งานผลิตได้ทำการแก้ไขและสามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ

03 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดยนาง อัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 4/2564 บริเวณพื้นที่กะแดะ ชุมชนสี่แยกหนวงสวน และชุมชนบ้านดอนยา อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ นำโดยนาง อัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 4/2564 บริเวณพื้นที่กะแดะ ชุมชนสี่แยกหนวงสวน และชุมชนบ้านดอนยา อำเภอกาญจนดิษฐ์

03 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน