ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ใช้ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ซึ่งจัดในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ใช้ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ซึ่งจัดในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

04 ธันวาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน