ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เข้าตรวจสอบระบบประปาและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียนตามโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน” ปีที่ 1

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เข้าตรวจสอบระบบประปาและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียนตามโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน” ปีที่ 1

30 มีนาคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน