ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพน้ำประปา ตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงระบบจ่าย โดยส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจสอบ ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพน้ำประปา ตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงระบบจ่าย โดยส่งตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจสอบ ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

10 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน