ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากินพืช" ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริเวณสระน้ำ กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก อำเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส

กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากินพืช" ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริเวณสระน้ำ กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก อำเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส

13 มิถุนายน 2562

กปภ.สาขาลำพูนโดย นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างานพนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

กปภ.สาขาลำพูนโดย นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างานพนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

12 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน