ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับบริษัทบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการจัดการลดน้ำสูญเสีย) ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต

กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับบริษัทบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการจัดการลดน้ำสูญเสีย) ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต

27 มิถุนายน 2565

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565

26 มิถุนายน 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน