ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด เพื่อให้บริการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด เพื่อให้บริการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ซักซ้อมทบทวนการปฎิบัติงานด้านการรับติดตั้งมิเตอร์น้ำประปารายใหม่ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการปฎิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคู่มือข้อบังคับกปภ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ซักซ้อมทบทวนการปฎิบัติงานด้านการรับติดตั้งมิเตอร์น้ำประปารายใหม่ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการปฎิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคู่มือข้อบังคับกปภ

17 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน