ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

02 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสขากระบี่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสขากระบี่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

02 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน