ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

14 พฤศจิกายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  วันที่ 13  พฤศจิกายน 2561  ณ วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 4 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  แจกน้ำดื่ม 120  ขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 4 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย แจกน้ำดื่ม 120 ขวด

14 พฤศจิกายน 2561

กปภ.สาขาสุพรรณบุรีดำเนินการหาน้ำสูญเสีย นายชูชาติไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอร่าม เจริญนิตย์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 บริเวณ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน – น้ำไม่ไหลอีกด้วย ซึ่งพบท่อน้ำประปาแตกรั่วจึงดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

กปภ.สาขาสุพรรณบุรีดำเนินการหาน้ำสูญเสีย นายชูชาติไม้คง ผจก.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอร่าม เจริญนิตย์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 บริเวณ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องน้ำไหลอ่อน – น้ำไม่ไหลอีกด้วย ซึ่งพบท่อน้ำประปาแตกรั่วจึงดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

13 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน