ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 จุดบริการ โรงเรียนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 จุดบริการ โรงเรียนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์

08 กันยายน 2564

ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ. 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุน และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี

ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ. 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มอบเงินสนับสนุน และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี

08 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน