ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ โดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมาย นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ โดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ได้มอบหมาย นายณรงค์ ศรีมงคล หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว

12 มกราคม 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานจัดเก็บรายได้พร้อมพนักงานในสังกัดให้การแนะนำการใช้ PWA Mobile Application" จะจ่าย จะแจ้ง แอปเดียวจบ! ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. เพื่อสะดวกในการติดต่อและการบริการของการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วต่อไป

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานจัดเก็บรายได้พร้อมพนักงานในสังกัดให้การแนะนำการใช้ PWA Mobile Application" จะจ่าย จะแจ้ง แอปเดียวจบ! ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. เพื่อสะดวกในการติดต่อและการบริการของการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วต่อไป

12 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่ทำ Step Test คือ วิธีการค้นหาพื้นที่ที่มีน้ำสูญเสียสูง ด้วยวิธีการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย แล้วหยุดจ่ายน้ำทีละพื้นที่แบบมีลำดับ จะทำให้ทราบปริมาณน้ำจำหน่ายและน้ำสูญเสียของแต่ละพื้นที่ได้ จากนั้นจะทำการสำรวจหาท่อแตกรั่ว ทั้งบนดินและใต้ดิน ตั่งแต่เวลา 21.00 - 02.00 น บริเวณตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อต่อไป

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ทำ Step Test คือ วิธีการค้นหาพื้นที่ที่มีน้ำสูญเสียสูง ด้วยวิธีการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย แล้วหยุดจ่ายน้ำทีละพื้นที่แบบมีลำดับ จะทำให้ทราบปริมาณน้ำจำหน่ายและน้ำสูญเสียของแต่ละพื้นที่ได้ จากนั้นจะทำการสำรวจหาท่อแตกรั่ว ทั้งบนดินและใต้ดิน ตั่งแต่เวลา 21.00 - 02.00 น บริเวณตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายและเพิ่มแรงดันในเส้นท่อต่อไป

12 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน