ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการฯ, นางกรทิพย์ ดีรอด หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และนายเอกรัฐ ฤชุโรจน์ นิติกร ๕ กปภ.ข.๑ เข้าพบนายปรีชากูล คูณทรัพย์ อัยการจังหวัดสระแก้ว เพื่อกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการฯ, นางกรทิพย์ ดีรอด หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และนายเอกรัฐ ฤชุโรจน์ นิติกร ๕ กปภ.ข.๑ เข้าพบนายปรีชากูล คูณทรัพย์ อัยการจังหวัดสระแก้ว เพื่อกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

08 มกราคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสระแก้ว นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการฯ เข้าปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบระบบประปา/ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และติดตั้งปั๊มน้ำ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านน้ำอ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 มกราคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสระแก้ว นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการฯ เข้าปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบระบบประปา/ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และติดตั้งปั๊มน้ำ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านน้ำอ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 มกราคม 2562

08 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน