ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

09 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน