ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาน่าน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

กปภ.สาขาน่าน เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

19 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน