ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ณ โรงพยาบาลสนามพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ณ โรงพยาบาลสนามพลบดี (ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่)

10 กันยายน 2564

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยบริการเติมใจให้กันเเนะนำลูกค้าในการขอใช้น้ำประปาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูเเลระบบประปาภายในบ้านหลังจากติดตั้งน้ำประปาเเล้ว ณ พื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใหม่

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยบริการเติมใจให้กันเเนะนำลูกค้าในการขอใช้น้ำประปาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูเเลระบบประปาภายในบ้านหลังจากติดตั้งน้ำประปาเเล้ว ณ พื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใหม่

10 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน