ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำและรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ PWA Line Offical

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำและรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ PWA Line Offical

19 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินในพื้นที่ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินในพื้นที่ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา

19 กุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน