ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดถ้ำสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดถ้ำสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

07 เมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์

06 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน