ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่สำรวจหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอไชยา พร้อมทั้งเข้ามอบของที่ระลึกแก่ นายอมฤต เมษสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการนำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกปภ.สาขาไชยาในอนาคต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่สำรวจหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอไชยา พร้อมทั้งเข้ามอบของที่ระลึกแก่ นายอมฤต เมษสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการนำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกปภ.สาขาไชยาในอนาคต

13 มกราคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่แก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อลดหนี้ค้างชำระของสาขาไชยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่แก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อลดหนี้ค้างชำระของสาขาไชยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

13 มกราคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน