ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  แจกน้ำดื่ม กปภ 500 ขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย แจกน้ำดื่ม กปภ 500 ขวด

05 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง (หลังใหม่) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่  5 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง (หลังใหม่) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

05 ธันวาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

05 ธันวาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน