ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวภูมิภาค

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านกิ่ว วนอุทยานปราณบุรี หมู่บ้านเบญจพาส ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านกิ่ว วนอุทยานปราณบุรี หมู่บ้านเบญจพาส ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ

04 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานในสังกัดพร้อมงานตารตรวัดน้ำ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 เข้าดำเนินการ Set Zero หน่วยน้ำร่วมของมาตรวัดน้ำ MM 12. พลายวาส กาญจนดิษฐ์  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบควบคุมมาตรวัดน้ำและพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ทำให้ผลรวมของเลขมาตร MM 12. พลายวาส กาญจนดิษฐ์ ผิดเพี้ยน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อไป

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานในสังกัดพร้อมงานตารตรวัดน้ำ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 เข้าดำเนินการ Set Zero หน่วยน้ำร่วมของมาตรวัดน้ำ MM 12. พลายวาส กาญจนดิษฐ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบควบคุมมาตรวัดน้ำและพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ทำให้ผลรวมของเลขมาตร MM 12. พลายวาส กาญจนดิษฐ์ ผิดเพี้ยน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อไป

04 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์  พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด water safety plan ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด water safety plan ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

04 สิงหาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การแนะนำการใช้ PWA Mobile Application" จะจ่าย จะแจ้ง แอปเดียวจบ! ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ....

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารของนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายงานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัด ให้การแนะนำการใช้ PWA Mobile Application" จะจ่าย จะแจ้ง แอปเดียวจบ! ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ....

04 สิงหาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

04 สิงหาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน