ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7697 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 1,084,980.00 20/03/2018 23/03/2018
7694 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำปาง 7,811,000.00 20/03/2018 23/03/2018
7693 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเชียงใหม่ 9,009,400.00 20/03/2018 23/03/2018
7692 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 65,676,600.00 19/03/2018 22/03/2018
7691 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 674,100.00 16/03/2018 21/03/2018
7688 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ ๗ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 2,578,700.00 15/03/2018 20/03/2018
7687 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 3,723,600.00 15/03/2018 20/03/2018
7685 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 2,483,470.00 14/03/2018 19/03/2018
7683 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนหน่อง ม.8,16 ต.ขามเรียง อ.เมือง จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 1,807,230.00 13/03/2018 16/03/2018
7682 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมวด่านเก่า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด 7,667,306.49 09/03/2018 14/03/2018
7680 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง 6,420,000.00 05/03/2018 08/03/2018
7679 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 2,375,400.00 05/03/2018 08/03/2018
7678 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเก่าซอย 6 และ อบต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 3,413,300.00 05/03/2018 08/03/2018
7677 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ตราด , ม.9 ลำชี (คุ้มโคกไทยใหญ่) , ม.10 บ.ตะเตียว ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 2,336,880.00 28/02/2018 06/03/2018
7676 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ – กม. ๗+๓๓๒.๔๙๔ (West Spur Line) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๒) บริเวณ กม.๖+๔๐๐ – ๖+๗๐๐ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) 9,825,810.00 23/02/2018 26/02/2018
7675 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 การจ้างงานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 120,742,805.01 23/02/2018 02/03/2018
7672 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 5,466,309.00 23/02/2018 26/02/2018
7671 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว กม.77+700 – 78+400 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ส่วนที่ 2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 2,259,840.00 22/02/2018 25/02/2018
7670 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 2,675,000.00 22/02/2018 25/02/2018
7669 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 2,675,000.00 22/02/2018 25/02/2018
7666 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3156 (สายบางกระดาน-แสนตุ้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 2) ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กปภ.สาขาขลุง 19,415,899.00 19/02/2018 22/02/2018
7665 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.8,13 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 5,788,700.00 19/02/2018 22/02/2018
7664 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 695,500.00 16/02/2018 21/02/2018
7663 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 65,676,600.00 14/02/2018 19/02/2018
7662 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ เทศบาลบางกระทึก ซอยคลองวัฒนา-สาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 1,262,600.00 14/02/2018 19/02/2018
เลื่อนขึ้นข้างบน