ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
10 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง (ขนาด 120 ลบ.ม สูง 28.00 ม. ) สำนักงานประปาเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 2,247,000.00 07/03/2006 10/03/2006
9 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำเขางู สำนักงานประปาปากท่อ จ. ราชบุรี 13,375,000.00 07/03/2006 10/03/2006
8 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จัดซื้อมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 4 รายการ 7,542,911.50 07/03/2006 10/03/2006
7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานอ่านมาตรและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ - จัดทำกล่องรับจดหมายในกรณีที่บ้านผู้ใช้น้ำไม่มี (ไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด) และการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาฯ 17,880,984.00 07/03/2006 10/03/2006
6 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาสุรินทร์ (กาบเชิง) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 20,693,800.00 07/03/2006 10/03/2006
5 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาเลิงนกทา (บ้านด่าน) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 40,874,000.00 07/03/2006 10/03/2006
2 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.00 28/02/2006 03/03/2006
1 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต(บางเหนียวดำ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 0.00 28/02/2006 03/03/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน