ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
244 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านคุ้มทอง-บ้านเกาะคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปาปราณบุรี 3,110,000.00 14/09/2006 17/09/2006
243 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่ 3/2 จังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ 4,639,000.00 13/09/2006 16/09/2006
242 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแก ม.8,บ้านดอนสนวน ม.9,และบ้านหนองดอนชัย ม.10 ต. หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปากาฬสินธุ์ 4,734,699.71 12/09/2006 15/09/2006
241 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการงานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงสร้างถนนและทางระบายน้ำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานประปาร้อยเอ็ด 2,603,000.00 12/09/2006 15/09/2006
240 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 101 (ตอนเวียงสา-ต่อเทศบาลน่านควบคุม) อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานประปาน่าน 3,899,080.00 05/09/2006 08/09/2006
239 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง 0.00 05/09/2006 08/09/2006
237 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง 0.00 31/08/2006 03/09/2006
235 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อน้ำดิบ สำนักงานประปาเบตง 2,525,200.00 23/08/2006 26/08/2006
234 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสงขลา(โซนสูง) ป.สงขลา 2,452,440.00 23/08/2006 26/08/2006
233 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อสารส้มชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2542 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 เขต 187,981,120.30 22/08/2006 25/08/2006
232 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 18,720,000.00 22/08/2006 25/08/2006
231 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 242,654,600.00 11/08/2006 14/08/2006
230 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุขเกษม 1 บริเวณตลาดสด สำนักงานประปานราธิวาส 22,168,890.00 10/08/2006 13/08/2006
229 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรุงปรับเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ DMA ของประปาพะเยา ในปี 2548 อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 8,560,000.00 02/08/2006 05/08/2006
228 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าพื้นที่ตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สำนักงานประปามหาสารคาม 4,440,000.00 30/07/2006 02/08/2006
227 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาย้ายแนวท่อประปาหลีกแนวปักเสาสายส่งไฟฟ้า บริเวณทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประปาเพชรบุรี 4,620,000.00 28/07/2006 31/07/2006
226 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าพื้นที่ตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สำนักงานประปามหาสารคาม 4,440,000.00 26/07/2006 29/07/2006
225 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต. หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์(ครั้งที่2) 2,194,000.00 24/07/2006 27/07/2006
224 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) รถบัส จำนวน 6 คัน รถตู้ จำนวน 3 คัน 4,048,230.00 21/07/2006 24/07/2006
223 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต. หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ 2,194,000.00 19/07/2006 22/07/2006
222 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต. หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ 2,194,000.00 19/07/2006 22/07/2006
221 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต. หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ 2,194,000.00 19/07/2006 22/07/2006
220 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 3,000,000.00 17/07/2006 20/07/2006
219 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำเพื่อรองรับโครงการเอกชนร่วมลงทุนบริเวณจากการเคหะชุมชนถึงสถานีจ่ายน้ำชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประปาสมุทรสาคร 8,881,000.00 13/07/2006 16/07/2006
218 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำเพื่อรองรับโครงการเอกชนร่วมลงทุนบริเวณจากการเคหะชุมชนถึงสถานีจ่ายน้ำชีผ้าขาว สำนักงานประปาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 9,950,000.00 13/07/2006 16/07/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน