ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
313 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า ม. 3,4,5,7,8,9,10,13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชนบท 5,966,320.00 09/01/2007 12/01/2007
312 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับการใช้งานโครงการระบบทางธุรกิจ สำหรับประปาขนาดใหญ่ 15 แห่ง 6,152,500.00 05/01/2007 08/01/2007
311 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในที่ทำการ กปภ. สำนักงานใหญ่ 2,970,000.00 03/01/2007 06/01/2007
310 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 4,000,000.00 03/01/2007 06/01/2007
309 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลักและโปรแกรมสำเร็จรูป SAP โครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ การประปาส่วนภูมิภาค 14,514,921.46 03/01/2007 06/01/2007
308 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้งานในโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ปี 2550 6,684,290.00 29/12/2006 04/01/2007
306 การประปาส่วนภูมิภาค ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงกรองน้ำไร่ 1 - สถานีจ่ายน้ำไร่ 2 สำนักงานประปาแหลมฉบัง 32,635,000.00 27/12/2006 30/12/2006
302 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการงานวางท่อขยายจำหน่ายน้ำเข้าบ้านเหล่า ม.9,10,13 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สำนักงานประปามหาสารคาม 3,670,100.00 25/12/2006 28/12/2006
301 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านกุดลิง ม1,2,7,8,10,12 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปาโพนทอง 3,930,110.00 25/12/2006 28/12/2006
299 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประปาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 17,000,000.00 21/12/2006 24/12/2006
296 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนหลังเมือง,ถนนกลางเมืองและถนนภูมิปาโล ( ขวา ) อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประปาสมเด็จ 4,708,000.00 18/12/2006 21/12/2006
295 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.) สำนักงานประปากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,810,000.00 14/12/2006 17/12/2006
294 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง ฯ จ.กระบี่ สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 0.00 14/12/2006 17/12/2006
293 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านดอนยายหนูและบ้านดอนเศรษฐี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,800,000.00 12/12/2006 15/12/2006
292 กองบริหารทั่วไป 4 งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาปทุมธานี-รังสิต 84,855,280.00 12/12/2006 15/12/2006
291 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 ถนนทางหลวงหมายเลข 1013 สำนักงานประปา-ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 7,931,000.00 07/12/2006 10/12/2006
290 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปาท่าแซะ (สถานีผลิตน้ำเนินสันติ) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 3,362,000.00 07/12/2006 10/12/2006
289 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2550 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง ฯ จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 0.00 06/12/2006 09/12/2006
288 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโชคชัย หมู่ 1 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สำนักงานประปาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 2,454,000.00 06/12/2006 09/12/2006
287 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ปรับปรุงเส้นท่อ 1 โครงการ (3 โครงการย่อย) สำนักงานประปานางรอง 2,100,000.00 06/12/2006 09/12/2006
286 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัมตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 15,658 ท่อ 53,484,324.50 04/12/2006 07/12/2006
284 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหญ้านาง ม.13 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สำนักงานประปาภูเขียว 2,064,000.00 01/12/2006 04/12/2006
283 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก 2 ครอบครัว สำนักงานประปาท่าแซะ (สถานีผลิตน้ำเนินสันติ) อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 3,362,000.00 01/12/2006 04/12/2006
282 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 ถนนทางหลวงหมายเลข 1013 สำนักงานประปา-ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 7,931,000.00 01/12/2006 04/12/2006
279 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว 1หลัง สำนักงานประบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 3,210,000.00 24/11/2006 27/11/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน