ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 312 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 312

ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับการใช้งานโครงการระบบทางธุรกิจ สำหรับประปาขนาดใหญ่ 15 แห่ง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 6,152,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/01/2007

วันหมดอายุ : 08/01/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน