ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 311 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 311

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในที่ทำการ กปภ. สำนักงานใหญ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,970,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/01/2007

วันหมดอายุ : 06/01/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน