ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 295 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 295

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.) สำนักงานประปากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 4,810,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 14/12/2006

วันหมดอายุ : 17/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน