ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 286 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 286

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัมตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 15,658 ท่อ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 53,484,324.50 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/12/2006

วันหมดอายุ : 07/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน