ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 302 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 302

ชื่อโครงการ : โครงการงานวางท่อขยายจำหน่ายน้ำเข้าบ้านเหล่า ม.9,10,13 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สำนักงานประปามหาสารคาม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,670,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/12/2006

วันหมดอายุ : 28/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน