ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 282 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 282

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 ถนนทางหลวงหมายเลข 1013 สำนักงานประปา-ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 7,931,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/12/2006

วันหมดอายุ : 04/12/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน