ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
217 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จ้างเหมาย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ร่างครั้งที่ 2 2,503,800.00 12/07/2006 15/07/2006
215 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายกระแดะแจะ-บางสำโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,493,240.00 12/07/2006 15/07/2006
214 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 ชุมชนหมู่บ้านสันติสุข ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 12/07/2006 15/07/2006
213 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง 2,503,800.00 06/07/2006 09/07/2006
212 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายกระแดะแจะ-บางสำโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5,493,240.00 06/07/2006 09/07/2006
207 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 ชุมชนหมู่บ้านสันติสุข ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 06/07/2006 09/07/2006
206 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ เทศบาลตำบลกะทู้ (ม.สิงห์เทาธานี) ซ.น้ำตกกะทู้ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 04/07/2006 07/07/2006
205 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวท่อเมนบริเวณทางหลวงหมายเลข 314 ตอนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา (กม.0+000 ถึง กม.19+500) สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา 65,000,000.00 02/07/2006 05/07/2006
203 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ เทศบาลตำบลกะทู้ (ม.สิงห์เทาธานี) ซ.น้ำตกกะทู้ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 30/06/2006 03/07/2006
201 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวท่อเมน บริเวณทางหลวงหมายเลข 314 ตอนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา (กม.0+000 ถึง กม.19+500) สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 65,000,000.00 28/06/2006 01/07/2006
199 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ กปภ. 3,000,000.00 27/06/2006 30/06/2006
198 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการงานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าชุมชนคุ้มอิงมอ บ้านโนนม่วง ม.12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,939,000.00 23/06/2006 26/06/2006
197 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 321 จากหมู่ 1 ต. ศาลาขาว ถึงหมู่ 3 ต.สวนแตง (บ้านปากแสก) อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี สำนักงานประปาสุพรรณบุรี 2,957,000.00 21/06/2006 24/06/2006
195 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการงานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าชุมชนคุ้มอิงมอ บ้านโนนม่วง ม.12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,939,000.00 20/06/2006 23/06/2006
194 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สถิตนิมานกาล ช่วงแยกเข้าบ้านดอนงิ้ว ถึงแยกประชาร่วมมิตร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สำนักงานประปาอุบลราชธานี 2,995,000.00 20/06/2006 23/06/2006
193 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2(ร่างครั้งที่ 2) 2,653,600.00 19/06/2006 22/06/2006
192 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2(ร่างครั้งที่ 2) 4,387,000.00 19/06/2006 22/06/2006
191 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ครั้งที่2 4,424,000.00 19/06/2006 22/06/2006
190 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (ร่างครั้งที่ 2) 6,580,500.00 16/06/2006 19/06/2006
189 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชีงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง(ร่างที่ 2) 2,503,800.00 16/06/2006 19/06/2006
188 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก(Atomic Absorption Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง 2,999,103.00 16/06/2006 19/06/2006
187 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 4,424,000.00 15/06/2006 18/06/2006
186 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 2,653,600.00 15/06/2006 18/06/2006
185 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 4,387,000.00 15/06/2006 18/06/2006
184 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 6,580,500.00 12/06/2006 15/06/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน