ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 198 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 198

ชื่อโครงการ : โครงการงานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าชุมชนคุ้มอิงมอ บ้านโนนม่วง ม.12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 1,939,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 23/06/2006

วันหมดอายุ : 26/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน