ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 189 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 189

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชีงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง(ร่างที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,503,800.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/06/2006

วันหมดอายุ : 19/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน