ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 199 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 199

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาทำการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ กปภ.

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/06/2006

วันหมดอายุ : 30/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน