ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 197 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 197

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 321 จากหมู่ 1 ต. ศาลาขาว ถึงหมู่ 3 ต.สวนแตง (บ้านปากแสก) อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี สำนักงานประปาสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,957,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 21/06/2006

วันหมดอายุ : 24/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน