ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 190 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 190

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (ร่างครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 6,580,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/06/2006

วันหมดอายุ : 19/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน