ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 203 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 203

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ เทศบาลตำบลกะทู้ (ม.สิงห์เทาธานี) ซ.น้ำตกกะทู้ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/06/2006

วันหมดอายุ : 03/07/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน