ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 187 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 187

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,424,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงฤดี ดาวสกุล

E-mail : doungreedeed@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/06/2006

วันหมดอายุ : 18/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน